Práce ve výškách

Poskytujeme školení pracovníků k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy, a to zejména dle Zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Osnovy a ceny jednotlivých školení přizpůsobíme vašemu profesnímu zaměření. Praktickou část provedeme ve vašich pracovních prostorech nebo jim podobným, příp. v našem školícím centru v Praze či v Rohozci u Kutné Hory. Vybavení vám rádi zapůjčíme nebo doporučíme, které si máte pořídit. Školení práce ve výškách provádíme v českém a anglickém jazyce.

Pokud stále váháte, který typ školení by pro vás byl nejlepší, nahlédněte do podrobných popisů nebo nás kontaktujte.

První pomoc

Nabízíme kurzy první pomoci pro všechny, kteří chtějí být připraveni a pomáhat. Zážitkovou formou se naučíte nejnovější principy v poskytování první pomoci a vše si vyzkoušíte v praxi. Můžete si vybrat mezi úzce specializovanými kurzy a těmi pro širokou veřejnost.

I vy pak budete moci zachránit život svým blízkým a vaši kolegové a přátelé vám. 
V případě zájmu vám rádi naplánujeme školení na míru (např. práce s elektřinou – specifika úrazů elektrickým proudem, aj.)

Pokud stále váháte, který kurz by pro vás byl nejlepší, nahlédněte do podrobnějších popisů nebo nás kontaktujte.

Online kurzy

Pandemické období a zrychlená doba nenávratně posunuli trend školení do online prostoru. Jakkoliv je to v mnoha případech pro obě strany výhodnější, stále jsme zastánci primárně prezenčních školení. Pokud školíme online, tak pouze v případě, kdy se jedná o školení bez nutnosti fyzické ukázky osobních ochranných pracovních prostředků, příp. když se jedná o střídání prezenčních a online školení se stejnou skladbou zaměstnanců.

Online školení poskytujeme pomocí videokonferencí obvykle prostřednictvím MS Teams. Před školením pracovníkům zašleme prezenční listinu, jejíž vyplnění společně s osnovou školení slouží jako doklad o proškolení. Společně s prezenční listinou pracovníci před školením obdrží také karty na vyplnění odpovědí testu, který je nedílnou součástí každého školení.

E-learning

Společně s online školením se e-learning řadí mezi novější metody školení. Je obvykle stručný, přehledný, zaměstnanci se mu mohou věnovat dle svých časových možností, a i proto je velmi oblíbený. Naše e-learningové školení je vždy dělané na míru konkrétní firmě a jejím potřebám. Stejně jako u online školení i u e-learningu platí, že preferujeme prezenční školení.

E-learningové školení tvoříme pouze v případě, kdy se jedná o školení bez nutnosti fyzické ukázky osobních ochranných pracovních prostředků, příp. když se jedná o střídání prezenčních a online školení se stejnou skladbou zaměstnanců.

E-learningové školení se skládá z textů, fotek a videí, které odpovídá pracovní náplni zaměstnanců, kteří se školení účastní. E-learningové školení je zakončeno testem. Pracovníci po úspěšném absolvování testu získají certifikát s datem školení, které slouží jako doklad o jejich proškolení.

Teambuilding

Pohyb ve výškách není pouze naše obživa, ale i radost, o kterou se s vámi chceme dělit. Proto vám nabízíme netradiční a zábavné teambuildingy, které mohu mít řadu podob. Pro malé kolektivy je vhodný například program na lezecké stěně nebo přímo v lezecké oblasti. Ve větších firmách máme dobré zkušenosti se zážitkovým slaňováním, nabízíme ale i vytvoření lanových překážek nebo ferratovou procházku, která může vést přes vaši budovu či výrobní linku. Klidnější kolektivy si mohou uplést pod naším vedením přívěsky na klíče nebo na krk z barevných reep šňůrek.

Máme bohatou představivost a tým spolupracujících instruktorů, kteří se postarají o to, aby pro vás vytvořené aktivity byly zábavné a maximálně bezpečné. V případě, že máte o organizaci teambuildingu zájem, napište nám na karina@alturas.cz nebo volejte na číslo +420 607 712 834.