Školení práce ve výškách 2: Lanový přístup

Školení je určeno pro pracovníky, kteří úspěšně absolvovali Školení práce ve výškách 1: Střechy a konstrukce.

Tento typ školení je určen pro pracovníky, kteří se pohybují v lanovém přístupu s použitím osobních ochranných pracovních prostředků. Jedná se o pracovní činnost na výškových budovách, mostních konstrukcích, stožárech, ve výtahových šachtách, u stropů průmyslových a sportovních hal, aj.

Pro koho je školení určeno

 • pracovníci průmyslových a sportovních hal (vč. riggingu)
 • umývači oken
 • opraváři fasád a zábran proti holubům
 • montážní technici
 • elektrotechnici
 • správci zabezpečovacích zařízení

Místo

 • školící středisko v Praze (Sokolovská 961/260 a Ocelářská 16, P9)
 • školící středisko v Rohozci u Kutné Hory (Rohozec 128)
 • u vás na pracovišti kdekoliv v rámci České republiky

Rozsah

16 hodin (2 dny)

Počet účastníků

2 – 6 osob/1 instruktor

Cena

4.235 Kč vč. DPH (3.500 Kč bez DPH)/os.
V případě školení na pracovišti klienta se připočítává doprava 10 Kč/km bez DPH

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení je nutné absolvovat opakovací školení.

Náplň školení (Osnova Š2: Lanový přístup)

Teoretická část:

 • platná legislativa v rámci EU a ČR (Zákoník práce, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, atp.),
 • trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost v rámci BOZP,
 • nečastější chyby a úrazy dle typu výkonu práce ve výškách

Teoretická zkouška:

 • test o rozsahu 20 otázek

Praktická část:

 • seznámení s používanými OOPP dle pracovního zaměření
 • používané uzly, vytváření kotevních a jistících bodů
 • nácvik pracovního polohování ve výšce a nad volnou hloubkou
 • slaňovací techniky a techniky výstupu po laně pomocí lanových svěr, pohyb a polohování ve visu na laně, přesednutí z lana na lano/přes uzel
 • praktická záchrana a evakuace pracovníka z lanového přístupu vč. základů první pomoci

Praktická zkouška:

 • zadání úkolu a jeho správné vyřešení dle zaměření a rozsahu praktické části

Povinné vybavení

Sebou si prosím vezměte pevnou obuv a rukavice. Pokud máte své vybavení, vezměte si ho, jinak vám kompletní vybavení půjčíme.