Individuální školení

Pokud jste si nevybrali z námi nabízených školení, ozvěte se nám. Naše školení dokážeme přizpůsobit vašim požadavkům, které sladíme s aktuální legislativou a doporučením instruktora.

Místo

  • učebna v Praze (Sokolovská 961/260, P9)
  • školící středisko v Rohozci u Kutné Hory
  • u vás na pracovišti kdekoliv v rámci České republiky

Rozsah

Dle návrhu instruktora.

Počet účastníků

2 – 6 osob/1 instruktor

Cena

Dle rozsahu, stanovíme individuálně na základě vaší poptávky. 

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení je nutné absolvovat opakovací školení.

Náplň školení

Teoretická část:

  • platná legislativa v rámci EU a ČR (Zákoník práce, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, atp.)
  • trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost v rámci BOZP
  • nečastější chyby a úrazy dle typu výkonu práce ve výškách

Teoretická zkouška:

  • test o rozsahu 20 otázek

Praktická část:

  • dle domluvy možné přizpůsobit pracovní náplni pracovníků

Praktická zkouška:

  • zadání úkolu a jeho správné vyřešení dle zaměření a rozsahu praktické části