Kontroly OOPP

Požadavky na provádění kontrol osobních ochranných pracovních prostředků (dále OOPP) upravují jednotliví výrobci v návodech na použití.

Platné doklady o kontrole používaných OOPP společně s platným osvědčením 
o odborné způsobilosti k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou jsou základními dokumenty, které požadují kontroly z inspektorátu práce i odběratelé stavebních děl a lze je považovat za znak profesionality a zodpovědnosti firmy.

Kontrolujeme prostředky všech významných značek

Jako jedni z mála českých firem máme oprávnění na provádění kontrol zatahovacích zachycovačů pádu značek:

  • Lanex
  • Singing Rock/IKAR

Na základě proškolení a prohlášení o shodě provádíme kontroly na výrobky mimo jiné těchto značek:

Periodicita kontrol OOPP

Kontroly OOPP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou mají platnost 12 měsíců. V případě mimořádné události (např. pád, zatížení prostředku přes ostrou hranu, atp.) nebo při nevhodném použití v rozporu s návodem k použití, je nezbytné předat OOPP ke kontrole co nejdříve.

Vedení dokumentace o kontrolách OOPP

Jdeme s dobou, a proto kromě papírové evidence o kontrolách OOPP, nabízíme zákazníkům také vedení elektronické evidence. Program Vertical Space, který používáme, nabízí vedení elektronické evidence všech prostředků, nástrojů a vybavení, které musí procházet pravidelnými kontrolami.

Ceník periodických prohlídek

Ceník kontrol OOPP na tento rok najdete zde.

Pro individuální kalkulaci (jiné vybavení, velké množství) nás prosím kontaktujte.