Základní školení

Jedná se o teoretické školení vhodné pro pracovníky, kteří práci ve výškách vykonávají okrajově a převážně ze žebříku, plošiny či lešení. Cílem školení je seznámit účastníky s platnou legislativou doplněnou o názorná videa, fotky a příklady z praxe.

Pro koho je školení určené

 • údržbáři
 • pracovníci logistických hal
 • lešenáři
 • úklidové firmy

Místo

 • učebna v Praze (Sokolovská 961/260, P9)
 • školící středisko v Rohozci u Kutné Hory
 • u vás na pracovišti kdekoliv v rámci České republiky

Rozsah

4 hodiny

Počet účastníků

Minimálně 3, pro skupiny nad 10 os. poskytujeme slevy.

Cena

726 Kč vč. DPH (600 Kč bez DPH)/os.
V případě školení na pracovišti klienta se připočítává doprava 10 Kč/km bez DPH

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení je nutné absolvovat opakovací školení.

Náplň školení

Teoretická část:

 • platná legislativa v rámci EU a ČR (Zákoník práce, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, atp.)
 • trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost v rámci BOZP
 • nečastější chyby a úrazy dle typu výkonu práce ve výškách

Teoretická zkouška:

 • test o rozsahu 20 otázek