Opakovací školení

Opakovací školení je určeno pro pracovníky, kteří již práci ve výškách vykonávají a mohou se prokázat již existujícím oprávněním od naší firmy. Jedná se o teoretické školení doplněné o novinky z oboru.

Místo

  • učebna v Praze (Sokolovská 961/260, P9)
  • školící středisko v Rohozci u Kutné Hory
  • u vás na pracovišti kdekoliv v rámci České republiky

Rozsah

4 hodiny

Počet účastníků

Minimálně 3, pro skupiny nad 10 os. poskytujeme slevy.

Cena

726 Kč vč. DPH (600 Kč bez DPH)/os.
V případě školení na pracovišti klienta se připočítává doprava 10 Kč/km bez DPH

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení je nutné absolvovat opakovací školení.

Náplň školení

Teoretická část:

  • platná legislativa v rámci EU a ČR (Zákoník práce, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, atp.)
  • trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost v rámci BOZP
  • nečastější chyby a úrazy dle typu výkonu práce ve výškách

Teoretická zkouška:

  • test o rozsahu 20 otázek