Školení práce ve výškách 1: Střechy a konstrukce

Tento typ školení je určen pro pracovníky, kteří pro práce ve výškách využívají oporu dolních končetin, nejedná se tedy o lanový přístup. Mezi tyto činnosti se řadí pohyb na střechách, lávkách, pochozích konstrukcích, a dále také pohyb po žebřících či stožárech.

Pro koho je školení určeno

 • pracovníci telekomunikačních služeb
 • montéři solárních panelů
 • pokrývači
 • tesaři
 • klempíři
 • kominíci

Místo

 • školící středisko v Praze (Sokolovská 961/260 a Ocelářská 16, P9)
 • školící středisko v Rohozci u Kutné Hory (Rohozec 128)
 • u vás na pracovišti kdekoliv v rámci České republiky

Rozsah

8 hodin (1 den)

Počet účastníků

2 – 5 osob/1 instruktor

Cena

2.420 Kč vč. DPH (2.000 Kč bez DPH)/os.
V případě školení na pracovišti klienta se připočítává doprava 10 Kč/km bez DPH

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení je nutné absolvovat opakovací školení.

Náplň školení (Osnova Š1: Střechy a konstrukce)

Teoretická část:

 • platná legislativa v rámci EU a ČR (Zákoník práce, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, atp.),
 • trestněprávní a občanskoprávní odpovědnost v rámci BOZP,
 • nečastější chyby a úrazy dle typu výkonu práce ve výškách

Teoretická zkouška:

 • test o rozsahu 20 otázek

Praktická část:

 • používané uzly, vytváření kotevních bodů
 • vertikální i horizontální pohyb v systémech zachycení pádu
 • používání pohyblivých a pevných žebříků
 • výstup a pohyb na šikmé střeše
 • nácvik pracovního polohování ve výšce a nad volnou hloubkou
 • používání kladek
 • používání evakuační sady

Praktická zkouška:

 • zadání úkolu a jeho správné vyřešení dle zaměření a rozsahu praktické části

Povinné vybavení

Sebou si prosím vezměte pevnou obuv a rukavice. Pokud máte své vybavení, vezměte si ho, jinak vám kompletní vybavení půjčíme.