Jak probíhá školení práce ve výškách 1: Střechy a konstrukce

Školení práce ve výškách 1 je určeno pro pracovníky, kteří pro práci ve výškách využívají oporu dolních končetin. Může se tedy jednat například o instalaci fotovoltaických panelů na střechu, opravy střech a komínů, instalaci antén nebo klimatizací s pomocí pevných žebříků, práce ve výrobních či skladových podnicích s pochozími lávkami.

Před absolvováním Š1: Střechy a konstrukce nemusíte absolvovat Základní školení – to je určeno pro pracovníky, kteří pracují pouze z plošin nebo ze žebříků bez použití osobních ochranných pracovních prostředků.

Školení 1: Střechy a konstrukce je koncipováno jako jednodenní (8 hodin) a vzhledem k malému počtu pracovníků v kurzu (3 – 5 osob) je velmi intenzivní. Po absolvování kurzu získáte certifikát, který prokazuje rozsah i zaměření kurzu a můžete tak další den čile nastoupit do práce s nově nabitými znalostmi.

Toto školení není určeno pro práci v lanovém přístupu, kdy pracovníci pracují ve visu na laně jako jsou opravy či čištění fasád, práce na mostech a ve volném prostoru. Pokud máte zájem o školení lanového přístupu, přihlaste se na Školení 2: Lanový přístup.

Jaké vybavení budete potřebovat

Pokud máte vlastní vybavení, důrazně doporučujeme ho vzít s sebou. Je to vybavení, se kterým budete pracovat, a proto by měl v ideálním případě kurz proběhnout s ním. Pokud vybavení nemáte nebo vám budou některé části chybět, rádi vám je zapůjčíme. Sebou si nicméně vezměte pevnou obuv a pracovní rukavice. Boty ani rukavice v rámci kurzu nepůjčujeme a pro váš komfort i bezpečí jsou nutné. Rukavice je možné zakoupit i přímo v kanceláři.

Jak vypadá teoretická část Školení 1: Střechy a konstrukce a teoretická zkouška

Dopolední část je zahájena v kanceláři (Sokolovská 961/260, naproti Divadlu Gong), kde instruktor seznámí účastníky s harmonogramem dne, projde s nimi legislativu a teoretickou část školení týkající se vybavení, uzlování a zásad vytváření kotevních bodů. Každý z účastníků také získá naší dvaceti stránkovou brožuru se souhrnem těch nejdůležitějších informací, které se v rámci školení dozví. 

V této části probereme platnou legislativa v rámci Evropské unie a České republiky (Zákoník práce, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, atp.) a trestně právní a občanskoprávní odpovědnost v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V rámci teoretické části je také kladen důraz na nejčastější chyby a úrazy při jednotlivých činnostech týkajících se práce ve výškách. Součástí této části je i statistika smrtelných pracovních úrazů, kterou každý rok zveřejňuje Český statistický úřad, a pracovní úrazy nasbírané ze školení ve firmách, kterému se již osmým rokem věnujeme.

Dopolední teoretická část je ukončena teoretickou zkouškou o rozsahu 20 testových otázek, u kterých je nutná minimálně 80% úspěšnost. Po teoretické přípravě následuje pauza na oběd a odpoledne se již účastníci sejdou na polygonu (Ocelářská 16).

Jak vypadá praktická část školení typu B

Účastníci jsou na polygonu nejdříve postupně seznámeni s vybavením, které se jim dostane do rukou, aby všem bylo jasné, k čemu je co určeno a kdy má co použít. Po seznámení s vybavením a správném oblečení do postroje a přilby začíná ta náročnější část programu – praktický výcvik.

Na začátku instruktor s účastníky zopakuje to, co se naučili dopoledne: zásady vytváření kotevních bodů a uzlování. U kotevních bodů instruktor klade důraz nejenom na zvolení vhodného místa kotvení, ale také na úhly, pod kterými je možné rozkotvit či na nutnost chránit kotevní prostředky před jejich poškozením. Jako základ se účastníci naučí správně uvázat osmičkovou, lodní a poloviční lodní smyčku a motýlka.

Dále se v rámci školení typu B účastníci naučí poznat rozdíl mezi osobními ochrannými pracovními prostředky k zachycení pádu a k pracovnímu polohování, a budou vědět, kdy mají které vybavení používat.

Rozdíly v používání v tohoto vybavení jsou zcela zásadní a v případě špatného použití hrozí vážná poranění a v krajním případě i smrt. Prostředky, které jsou normou určeny pouze k pracovnímu polohování a nejsou určeny k zachycení pádu, je nutné takto používat. Ať už se jedná o pracovní polohovací prostředky, pracovní pásy nebo blokanty.

Dalším bodem programu je bezpečný pohyb a práce na šikmé střeše, kdy účastníci musejí spojit veškeré vědomosti získané v rámci předchozího školení a přenést je do „ostrého“ terénu.

Tato část začíná určením bezpečného místa kotvení a uvázáním vhodného uzlu. Dále je nacvičována technika výlezu přes okno a od spodu. Účastníci zde používají samosvorné blokanty pro výstup, pohyblivé zachycovače pádu a slaňovací brzdy pro sestup. Použití těchto osobních ochranných pracovních prostředků je pro práci na střeše klíčové.

Jak vypadá praktická zkouška Školení 1: Střechy a konstrukce

Na závěr školícího dne čeká účastníky praktická zkouška, kdy mají za úkol předvést vše, co se během odpoledne neučili. Opět se začíná od výběru vhodného místa kotvení, následuje uvázání správného uzlu, zajištění lana proti prořezu a posunu a potom samotná práce na střeše za použití osobních ochranných pracovních prostředků.

Pokud zvládnou účastníci celý postup bezpečně sami, získají osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Toto osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení je nutné absolvovat opakovací školení.

Sleva na nákup vybavení pro účastníky školení práce ve výškách

Po ukončení školení je účastníkům nabídnuta extra sleva s dvoutýdenní platností na nákup vybavení, které v rámci školení používali. Jedná se o pracovní postroje, pracovní polohovací prostředky, spojovací a kotvící prostředky (textilní i ocelové), tlumiče pádu (včetně lan a karabin různých velikostí), karabiny a spojky (duralové i ocelové), lana, zachycovače pádu, prostředky k lanovému přístupu (slaňovací brzda, samosvorné blokanty včetně příslušenství), přilby a další vybavení (vak na vybavení, kladky, kladky s blokanty). V případě zájmu je možné tuto nabídku rozšířit o další vybavení dle přání zákazníka.

Školení práce ve výškách přímo v prostorech vaší firmy

Kromě školení organizovaných u nás v kanceláři a na polygonu, naši instruktoři jezdí také po celé České republice. Pokud byste tedy měli zájem o školení práce ve výškách v místě výkonu vaší práce nebo u vás ve firmě, rádi pro vás toto školení také zrealizujeme. V přípravě dopravy za zákazníkem vám bude navíc naúčtována doprava (10 Kč/km).

Samozřejmostí je úprava osnovy či délky školení podle zaměření vaší firmy. Tento typ školení je možné realizovat v případě minimálně 3 platících účastníků. Pokud máte naopak více pracovníků, rádi upravíme i počet školitelů, kteří k vám dorazí. O další informace si neváhejte napsat na e-mail karina@alturas.cz či zavolat na telefonní číslo 607712834.

Pracujte na nejvyšších místech.

Rezervujte si termín školení práce ve výškách. 

Nabízíme taky kurzy první pomoci.