Základy uzlování

Každý z nás se na začátku potýkal s uzlováním a některým dělají uzly problém dodnes. Proto tady máme krátké představení uzlů, diagramy jejich vázání včetně popisů, k čemu slouží.

Zásady uzlování

Než začneme s uzlování, řekněme si základní pravidla pro vázání uzlů:

1) po uvázání uzel řádně dotáhněte rukou (všechny prameny),
2) volné konce lana vycházející z uzlů musí být dlouhé alespoň jako desetinásobek průměru lana,
3) pojistný uzel se váže těsně za hlavní uzel,
4) při navazování se soustřeďte, předejdete nehodám,
5) vizuálně i ručně zkontrolujte své uzly i uzly spolulezců,
6) uvědomte si, že každý uzel významně snižuje nosnost lana.

Základní uzly

Osmičková smyčka

Používá se k navázání na lano, ke kotvení, k vytvoření smyčky uprostřed lana, ke svázání dvou lan stejného průměru. Na obrázku dole vidíte obě variatny vázní osmičky. Levá varianta je tzv. píchaná a používaná při navázání uzlu kolem něčeho. 

Dvojitá osmičková smyčka

Tato varianta se používá při kotvení do tvaru Y (při max. rozevření pramenu uzlů 120°). Uzel má vysokou statickou a dynamickou odolnost.

Lodní smyčka

Jednoduchý uzel s všestranným použitím, je možné jednoduše zkrátit/prodloužit volné konce lan, drží při zatížení i jednoho konce lana, po zatížení se dobře rozvazuje. Nevýhodou je slabá absorpce rázových sil (nelze použít k zachycení pádu).

Poloviční lodní smyčka

Používá se k jištění prvolezce i druholezce či k nouzovému slaňování. Smyčka sama o sobě nebrzdí, pouze třením brzdí posouvání lana. Při spouštění lezce či slaňování výrazně kroutí lano.

Motýlek

Tento uzel spadá do kategorie tzv. anomálních uzlů, kdy každý z pramenů lana je zatěžován jiným směrem a uzel se jakoby roztahuje. Samotné oko tohoto uzlu může být zatěžováno ještě jiným směrem. Uzel může sloužit také k izolaci poškozeného lana.

Všechny použité obrázky najdete taky v naší brožuře, kterou dostanete ke každému střednímu školení B a pokročilému školení C.