Správné používání karabin

Zlepšete si povědomí o používání karabin a nebezpečí, která jsou s používáním karabin spojená. Podívejte se s námi na nejběžnější chyby v používání karabin, které si možná ani neuvědomujete, že děláte.

Správné používání karabin

Karabina je nejodolnější při zatížení v hlavní ose, se zavřenou západkou a zavřenou pojistkou západky. Pokud s používáním karabin teprve začínáte, pojďme si nejprve vysvětlit, co tato věta znamená.

Na každé karabině jsou uváděny tři údaje o její pevnosti, a to při

  •  zatížení v hlavní ose (na obrázku vede svisle)
  •  zatížení ve vedlejší ose (na obrázku vede vodorovně)
  •  zatížení s otevřenou pojistkou západky (na obrázku je zavřená)

Zavřená západka znamená, že karabina je lidově řečeno zavřená/zacvaknutá.

Pojiska západky je zavřená pokud překrývá západku a karabinu tedy není možné otevřít, u karabin rozlišujeme několik typů pojistek západky, nejčastěji se setkáte se šroubovací, dále pak se systémem twist-lock, triple-lock (= triact-lock) nebo ball-lock.

Pokud tedy rozumíme základním pojmům, podívejme se, jaká nebezpečí jsou ve vztahu k používání karabin.

Nebezpečí č. 1: otevření karabiny

Řešení: Zkontrolujte si, že je západka uzavřena a pojistka zamknutá - dejte si pozor zejména na skřípnutí popruhů či na předměty, které by mohly tlačit na západku.

Nebezpečí č. 2: zatížení vedlejší osy

Řešení: Před použitím vždy zkontrolujte, zda je karabina srovnaná tak, aby byla zatěžována v hlavní ose. Pro udržení správné polohy můžete také použít karabiny s drátěnou příčkou.

Nebezpečí č. 3: zatížení karabiny ve více směrech

Řešení: Abyste se vyhnuli ztrátě pevnosti při vícesměrném zatížení, používejte delší smyčky, které zmenší úhel kotvení.

Nebezpečí č. 4: zatížení karabiny přes hranu

Řešení: Přes hranu karabinu nezatěžujte :) Můžete snížit její pevnost až na 30% její pevnosti.

Nebezpečí č. 5: přetížení karabiny

Řešení: Zatěžujte karabinu především u její páteře (opačná strana než je západka), kde je její síla největší. Čím blíž jste u strany se západkou, o to víc se pevnost karabiny sníží.

Nebezpečí č. 6: přetížení pojistky západky

Řešení: Pojistka západky je nejslabší částí karabiny (testuje se zatížením o síle 1 kN z vnější strany), dávejte proto pozor na páčení či tlačení na tuto část.

Nebezpečí č. 7: tření přes pojistku západky

Řešení: Dbejte na to, aby vám lano neprocházelo přes pojistku západky (zvláště ve směru otvírání), radši si pořiďte nějaký pěkný jistítko.

Více informací o karabinách se také můžete dozvědět v našem článku o jejich výrobě

Zdroje (text a obrázky): Petzl: Examples of dangerous carabiner loading [online]