Nejčastější důvody vyřazení OOPP

Pokud používáte sportovní vybavení pro komerční účely nebo pracovní vybavení, je nutné nejpozději jednou za 12 měsíců provést kontrolu osobou k tomu odborně způsobilou. Při těchto kontrolách se až příliš často setkáváme se zbytečným vyřazením osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) z důvodu neznalosti vybavení a správné péče o něj. Proto bychom vám dnes rádi nabídli článek o tom, jak nové vybavení vybrat a jak o něj pečovat, aby vám vydrželo co nejdéle.

Nákup vybavení

Pokud uvažujete o pořízení nového vybavení, nespěchejte na to a nechte si poradit. Řada firem i fyzických osob po nákupu (zejména ze zahraničí) zjistila po roce používání, že zakoupené vybavení je od značky, která nemá české zastoupení a je nutné vybavení poslat na kontrolu do zahraničí. Což je mnohokrát varianta dražší než pořízení nového vybavení.

Druhým případem jsou firmy, které s prací ve výškách začínají, a koupi nového vybavení svěří nejpovolanější osobě ve firmě. Ta ale bohužel občas není dostatečně povolaná a nakoupí vybavení, které se nedá pro práci ve výškách použít. Ať už se jedná o vybavení určené na sport nebo vybavení určené normou k jinému použití, než které firma provádí.

Zařazení do používání

Po nákupu nového vybavení by mělo dojít k zápisu o zařazení do používání. Tento úkon vám může u některých produktů prodloužit životnost i o několik let. U některých výrobců je životnost výrobku udávána od data výroby, u jiných je životnost rozšířena o čas skladování výrobku (např. životnost 10 + 5 let skladování). Pokud dáváte vybavení ke kontrole bez údaje o zařazení do používání, je za toto datum považováno datum výroby.

Označování výrobků

Asi nejčastějším zbytečným důvodem k vyražení OOPP je nevhodné označení výrobku uživatelem. Vybavení je možné dooznačit, ale pouze na k tomu určených místech a vhodnými popisovači. Jinak je jakékoliv označení, které není omyvatelné vlažnou vodou, považováno za chemické poškození. Zcela nevhodné je pak označování lihovým fixem nebo ražbou. Další informace o označování výrobků najdete již brzy zde na webu.

Skladování a čištění vybavení

Skladování OOPP má několik pravidel, které najdete v každém návodu k použití. Vybavení musí být skladováno takovým způsobem, aby se zabránilo poškození vlivem působení přírodních faktorů, jako jsou teplo, světlo, UV záření a nadměrná vlhkost. Dále je potřeba zamezit styku s mazivy, chemikáliemi a barvami. Skladovat vybavení doporučujeme zejména v přepravních vacích při běžných pokojových teplotách. Pokud vybavení převážíte v autě, zvažte, zda je nutné, abyste ho měli v autě stále a bylo tak vystaveno teplotním výkyvům.

Pokud se rozhodnete pro čištění vybavení, použijte k tomu vlažnou vodu bez pracích přípravků. Následné sušení nikdy neprovádějte na přímém slunci, ale v dobře větraném prostoru. Stejně byste měli postupovat i v případě zmoknutí vybavení nebo při nadměrném propocení. Dobrým vysušením zabráníte korozi kovových částí vybavení, což je další velmi častá příčina vyřazení OOPP.

Závěrem

Pokud si po pořízení nového vybavení čtete návod k použití, jistě pro vás spousta informací nebyla novinkou. Z vlastní zkušenosti ale víme, že ne každý to dělá, a tak se snad uvedené informace hodily třeba i vám.

Pokud vás tento druh informací zajímá, budeme rádi, když nás budete sledovat. Pokud máte k tématu otázky, či připomínky, dejte nám prosím vědět.