Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v roce 2022

Na konci ledna vyšla pravidelná Analýza smrtelné pracovní úrazovosti. Pojďte se s námi podívat, ke kolika smrtelným pracovním úrazům v roce 2022 došlo a kolik z nich týkalo práce ve výškách.

Počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2022 byl stejný jako v roce předcházejícím a dosáhl celkového počtu 87 případů. Zatímco počet smrtelných pracovních úrazů klesl v odvětví Doprava a skladování (o 5 případů) a Stavebnictví (o 14 případů), jejich počet vzrostl v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (o 7 případů) a Těžba a dobývání (o 5 případů). Zpracovatelský průmysl vykázal 9 případů, což je nejméně za posledních minimálně 20 let.

Největší podíl na smrtelných pracovních úrazech měli tradičně dopravní nehody na pozemních komunikacích (silnice, kolejiště) . Při 21 událostech se smrtelně zranilo 22 zaměstnanců. Dalším častým druhem nehody byly pády na osobu (předmětu, břemene, stroje a stromu) a pády osob (z výšky, do hloubky, ze střechy, apod.). Tyto případy se podíleli na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů 24 případy.

Práce ve výškách z pohledu analýzy smrtelné pracovní úrazovosti

Analýza smrtelné pracovní úrazovosti rozlišuje úrazy, ke kterým dojde pádem osoby a ty, u kterých dojde k pádu na osobu. V roce 2022 se jednalo shodně o 12 případů v obou kategoriích.

Ve třech případech došlo k pádu z lešení (u dvou byla chybně naistalovaná zábradlí), dva pracovníci spadli z okraje střechy, v jednom případě došlo k propadnutí eternitovou střechou a v jednom případě pracovník propadl světlíkem. Jeden pád je evidovaný z plošiny, kdy pracovník nebyl v plošině jištěn.

K dalším pádům došlo na staveništi, kdy pracovník spadl se žebříkem z balkonu. Jeden pracovník přepadl přes římsu do nádrže a jeden spadl do nechráněné stavební jámy. Jeden pracovník spadl do kanalizace při manipulace hadice s krtkem.

Co se týče pádu na osobu, nejvíce případů vzniklo pádem káceného stromu (7 případů), a to většinou na pracovníka, který ho kácel. V ostatních případech šlo o pád stěny z tvárnic, palety s materiálem, lopaty nakladače při jeho opravě, kontejneru nákladního automobilu na řidiče a nákladního automobilu z heveru na opraváře ležícího pod ním.

Mezi dalšími činnostmi, které se okrajově týkají práce ve výškách, bych zmínila tři smrtelné pracovní úrazy, které se staly vysokozdvižným vozíkem (přejetí či přiražení) a stisknutí strojem při jeho nezabrzdění při opravě (jeřáb na jeřábové dráze).

Výše zmíněné smrtelné pracovní úrazy vznikly chybami, jak na straně zaměstnavatele (nesprávná organizace práce, neprovedení školení zaměstnanců, chybějící lékařská prohlídka, nedostatečná ochranná zařízení), tak na straně zaměstnance (používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce proti zákazu, osobní nedostatky k řádnému výkonu, nepoužívání OOPP).

Ať už je tedy vaše pozice ve firmě jakákoliv, buďte na sebe i své spolupracovníky opatrní! A pokud si s něčím v oblasti BOZP ve výškách nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat.